Ik bedenk, schrijf en redigeer speeches, mission statements, PowerPoint-presentaties, beleidsnota’s, businessplannen, reglementen, offertes, communicatiestrategieën, productinformatie …