Wat wil u vertellen?
Aan wie wil u het vertellen?
Hoe wil u het vertellen?

Dat zijn de kernvragen waarop De Formulering samen met u een antwoord wil vinden.

In de praktijk komt het hierop neer:

  • verkennend gesprek
  • offerte
  • inhoudelijke input
  • eerste geschreven tekst
  • bijsturing en eventueel bijkomende input
  • tweede versie
  • scherpstellen
  • definitieve versie