Annemie Morbee

… werkte 17 jaar voor Transport Echo en De Lloyd, publicaties die zich specifiek richtten op het internationaal vrachtvervoer en aanverwante logistieke activiteiten

… verdiepte zich beroepshalve in maritiem vervoer, expeditie, douane en logistiek

… heeft sinds 2006 haar eigen copywritingbureau

… heeft een boontje voor cultuur, onderwijs en algemeen welzijn.